Discussie over besluit toetreding Turkije 3

Deze krant zou best wat positiever mogen zijn over de toetredingsonderhandelingen van Turkije met de EU. Ten eerste is Turkije niet het enige land dat met een lege portemonnee aan de EU-deur rammelt. Dit geldt evenzeer voor de tien landen die in mei van dit jaar lid zijn geworden. Om maar te zwijgen van het door en door corrupte en straatarme Roemenië dat in 2007 volwaardig lid mag worden.De islam is in Turkije een belangrijke godsdienst met inderdaad fundamentalistische trekken. Maar geldt dit niet evenzeer voor het katholicisme in Polen, Ierland en het Vaticaan? Zij zijn niet oerconservatief en wordt door hen het recht van de vrouw op bijvoorbeeld abortus niet met voeten getreden?

De onderhandelingen en mogelijke toetreding geven Europa invloed in het qua bevolking zéér omvangrijke en militair machtige Turkije. Vanwaaruit de democratie, welvaart en vrijheid zonder tanks, vliegtuigen en bommen naar de Iraanse, Iraakse en Syrische buren kan worden geëxporteerd. Wanneer de bevolking in deze landen vooruitgang, welvaart en vrijheid in Turkije zien toenemen, neemt de kans toe dat zij hun corrupte dictatoriale regimes ten faveure van de democratie omarmen.

    • Dr. J. Woning