CDA en VVD: ouderen niet voor AOW laten betalen

De regeringsfracties CDA en VVD reageren afwijzend op het voorstel ouderen te laten meebetalen aan de AOW. Het voorstel staat in het vertrouwelijke conceptadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER) aan de Tweede Kamer dat gisteren is uitgelekt.

Het idee is een regelmatig opduikende optie als het gaat over de betaalbaarheid van de AOW: laat ook de ouderen die AOW ontvangen eraan meebetalen. De rijkeren iets meer dan de armeren.

Het Tweede-Kamerlid Bibi de Vries (VVD) zei gisteren tegen het ANP haar partij ,,geen biet voelt'' voor het voorstel. ,,Deze maatregel is niet nodig. Je moet zorgen dat er genoeg mensen aan de slag komen. Dan komt er meer aan premies binnen en blijft de AOW betaalbaar.''

Ook vice-fractievoorzitter Gerda Verburg (CDA) reageert niet enthousiast. Volgens haar kan er in elk geval op korte termijn geen sprake van zijn dat 65-plussers AOW-premie gaan betalen. ,,En voor de lange termijn wil ik dit advies eerst in zijn samenhang bestuderen'', aldus Verburg. Voor haar staat ook nog niet vast dat moet worden ingegrepen. ,,Het systeem blijft betaalbaar als er voldoende mensen werken. Het kabinet heeft allerlei maatregelen genomen om te stimuleren dat mensen langer doorwerken.''

In het SER-advies wordt uitgegaan van een sterke stijging van de AOW-uitgaven. De kosten worden nu betaald uit een premie op het inkomen van mensen beneden de 65 en uit een bijdrage uit de belastinginkomsten. Door ook gepensioneerden premie te laten betalen, worden de kosten volgens de SER evenwichtiger over de generaties verspreid. De SER wil dat ouderen die alleen AOW ontvangen of mensen met een klein aanvullend pensioen worden vrijgesteld van premieheffing. Ook stelt de SER dat verhoging van de AOW-leeftijd nog niet nodig is.

Minister Brinkhorst (Economische Zaken, D66) noemde het idee volgens het ANP ,,bespreekbaar''. Hij heeft er geen enkel probleem mee als ouderen aan hun AOW moeten bijdragen als dat naar draagkracht gebeurt en na een overgangsperiode. ,,De vergrijzing is een probleem.'' Ook Kamerlid Depla (PvdA) vindt het een goede oplossing. ,,We willen een welvaartsvaste AOW voor iedereen. Dan weet je dat het duurder wordt. Wees nou verstandig, en laat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Laat de rijke ouderen een steentje bijdragen.''

Staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken, VVD) zegt dat het kabinet geen voornemens heeft om gepensioneerden AOW-premie te laten betalen. ,,Dit is een advies aan de Kamer. Ik wacht met belastingstelling op de reacties'', laat hij via een woordvoerder weten.