Britten vragen verlenging missie Irak (Gerectificeerd)

De Britse regering heeft het kabinet onlangs in verband met de onzekere veiligheidssituatie in Irak gevraagd de Nederlandse troepen ter plaatse langer te laten blijven. Ook Japan had liever gezien dat de Nederlanders hun verblijf na maart volgend jaar hadden verlengd. Dit heeft minister Kamp (Defensie) vanmorgen in de Tweede Kamer verklaard.

Het kabinet houdt echter vast aan zijn vorige maand gepresenteerde voornemen de circa 1.300 Nederlandse militairen in de provincie Al Muthanna vanaf 15 maart terug te trekken. ,,We hebben een heldere lijn en daaraan houden we vast', aldus Kamp. De Nederlanders in Al Muthanna vallen onder de Britse militaire zone in Zuid-Irak. In Al Muthanna zijn ook 600 militairen gelegerd, die assisteren bij de wederopbouw van de provincie.

Verscheidene Kamerleden, met name de VVD'er Van Baalen, zeiden vernomen te hebben dat de Britten zich zorgen maken of de Iraakse veiligheidstroepen in Al Muthanna tegen die tijd voldoende in staat zijn zelf de veiligheid te handhaven. Kamp betoogde echter dat volgens Nederlandse deskundigen ter plaatse de Irakezen wel degelijk in staat moeten worden geacht hun zaken op dat punt te behartigen. De Nederlanders hebben de afgelopen anderhalf jaar enige duizenden Irakezen opgeleid voor veiligheidstaken.

Ook sommige Nederlandse militairen vinden overigens dat de Nederlandse troepen te vroeg uit Irak vertrekken. Onder hen luitenant-kolonel K. Matthijssen, die tot november aan het hoofd stond van de Nederlandse troepen in Zuid-Irak. ,,Ik ben persoonlijk niet gelukkig met het besluit', aldus Matthijssen eerder deze maand. ,,Dat heb ik minister Kamp ook gezegd. Het Iraakse veiligheidspersoneel is er nog niet klaar voor.'

Het kabinet heeft sinds afgelopen zomer steeds gezegd dat de Nederlanders medio maart zouden vertrekken. Wat er daarna in het gebied gebeurt, kan niet als een Nederlandse verantwoordelijkheid worden beschouwd. ,,Dan dragen de Iraakse autoriteiten de verantwoordelijkheid. Er is een goede uitgangspositie maar ik kan geen garanties geven dat het goed blijft gaan', aldus Kamp.

Minister Bot (Buitenlandse Zaken) gaf aan dat alleen bij uitstel van de verkiezingen eventueel een korte verlenging van de Nederlandse presentie denkbaar was. Maar uitstel zou volgens hem ,,een bonus voor de terroristen' zijn.

Rectificatie

Al Muthanna

In het artikel Britten vragen verlenging missie Irak (21 december, pagina 3) staat: In Al Muthanna zijn ook 600 militairen gelegerd, die assisteren bij de wederopbouw van de provincie. Hier had moeten staan: 600 Japanse militairen.