Aanslagen Irak hebben effect op VS

De bomaanslagen en andere aanvallen van het verzet in Irak hebben effect op de publieke opinie in de Verenigde Staten. De Iraakse strijdkrachten zijn nog lang niet bij machte taken van de Amerikanen over te nemen.

Dat zei de Amerikaanse president Bush gisteren in een persconferentie, waarschijnlijk zijn laatste dit jaar. Hij noemde de aanvallen ,,effectieve propagandamiddelen''. ,,Het lijdt geen twijfel, de bommen hebben een effect'', aldus Bush. Uit een peiling van ABC News en Washington Post blijkt dat voor het eerst een meerderheid (56 procent) van de Amerikanen vindt dat de kosten van de oorlog de voordelen tenietdoen.

De president kende grote waarde toe aan de Iraakse verkiezingen op 30 januari, die moeten doorgaan ondanks alle tegenslagen.

Bush was iets duidelijker over de toestand van de `bevrijding' van Irak dan bij eerdere gelegenheden. Hij erkende dat Iraakse militairen het terrein van de strijd bij verschillende gelegenheden hebben verlaten. Hij noemde dat `onaanvaardbaar'. Oorzaak van het tekortschieten van de Iraakse strijdkrachten was dat men te veel generaals en soldaten heeft gerecruteerd in verhouding tot het aantal midden-niveau officieren.

President Bush had meer goede woorden over voor zijn minister van Defensie, Donald Rumsfeld, die ook van bevriende Republikeinse zijde is bekritiseerd voor cruciale planningfouten bij de oorlog en recent voor ongevoeligheid voor het leed van veel families van militairen.

Een meerderheid van het Amerikaanse volk (52 procent) steunt minister Rumsfeld niet langer en vindt dat hij moet aftreden. Volgens Bush doet Rumsfeld het goed en heeft hij veel gevoel voor de gewone man in uniform, ondanks zijn wat ruwe bolster-optreden.

In de persconferentie van bijna een uur bepleitte de president zijn plan om de huidige oudedagsvoorziening om te zetten van een overheidssysteem tot privé-beleggingsrekeningen. Hij wilde geen details noemen. De regering heeft uitgesloten dat de belastingen omhoog gaan om de Amerikaanse AOW te redden. Twee van zijn ministers hebben laten doorschemeren dat de rijkere burgers meer premie gaan betalen.