Kerk in Australië veroordeeld om `haat'

Een rechtbank in het Australische Melbourne heeft vastgesteld dat twee functionarissen van een kerk in die stad de islam hebben beledigd. De gewraakte uitlatingen van de kerkelijke functionarissen worden door het Burgerlijke en Bestuurlijke Tribunaal van de deelstaat Victoria als ,,vijandig en vernederend jegens de islamitische godsdienst, moslims, hun God, Allah, en de profeet Mohammed'' gevonden.

De betrokken functionarissen kunnen tot zes maanden gevangenisstraf of boetes worden veroordeeld. De kerk hangt ook een boete boven het hoofd. Een beslissing over de hoogte van de straffen wordt binnen twee weken verwacht.

Het proces tegen de zogeheten `Catch the Fire-kerk' werd eind vorige week gevoerd. De rechter stelde vast dat een dominee van het kerkgenootschap tijdens een studiebijeenkomst had verklaard dat de koran geweld, doden en plunderen aanmoedigt, en dat moslims leugenaars en duivels zijn.

Een tweede dominee verklaarde dat moslims plannen hebben om westerse democratieën omver te werpen door middel van geweld en terreur. In een publicatie van de kerk stond tevens dat het niet mogelijk is terrorisme en geweld van elkaar te scheiden.

Volgens de rechter werd met de uitspraken en teksten opgeroepen tot haat en dienden ze geen aanvaardbaar religieus doel, of een doel dat in het algemeen belang was.

De Commissie Gelijke Kansen van de staat Victoria heeft de uitspraak, de eerste juridische toets van de twee jaar geleden ingevoerde `Raciale en Religieuze Tolerantiewet', met instemming begroet. ,,Het vonnis laat zien dat er een duidelijke grens is tussen legitiem openbaar debat en gedrag dat haat oproept'', zei een woordvoerder. De zaak tegen de kerk en zijn functionarissen was aangespannen door de Islamitische Raad van Victoria.

    • Hans van Kregten