Kamp haalt bakzeil

Minister Kamp (Defensie) zwicht voor de wensen van de Tweede Kamer en zal een studie door de Algemene Rekenkamer laten verrichten naar de bouw van vier nieuwe korvetten voor de Koninklijke Marine. Om de aanschaf van die schepen mogelijk te maken, zou de marine twee zogeheten M-fregatten moeten verkopen.

Kamp heeft zijn voornemen vandaag in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Kamp had de motie, die vorige maand door het Kamerlid Van Baalen was ingediend bij de begroting van Defensie, uitdrukkelijk ontraden. Niettemin werd de motie met een ruime meerderheid aanvaard. Volgens Kamp was het onnodig een dergelijk onderzoek uit te voeren, omdat zijn ambtenaren de zaak al grondig hadden uitgezocht. De bevindingen van Defensie zelf toonden volgens Kamp aan dat het te kostbaar zou zijn vier nieuwe korvetten te laten bouwen. Bovendien zou het een verspilling van kapitaal betekenen om de nog uitstekende M-fregatten nu reeds te verkopen.

Een andere motie, eveneens ingediend door zijn partijgenoot Van Baalen, om alle toekomstige NH-90 helikopters op de vliegbasis De Kooy bij den Helder te stationeren, legt Kamp evenwel naast zich neer. De minister acht het belangrijk om het onderhoud van de helikopters op de basis Gilze-Rijen te laten uitvoeren.

Kamp wil de Kamer echter wel ter wille zijn voor wat betreft haar wens de Poolse generaal Sosabowski, die zich had onderscheiden bij de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog, posthuum een onderscheiding toe te kennen. Kamp zegt dat hij hierover een advies zal aanvragen bij het kapittel der Militaire Willemsorde.

Op grond van het huidige decoratiebeleid is de posthume toekenning van zo'n onderscheiding niet mogelijk.