In CAO geen reparatie van prepensioen

Werkgevers moeten bij de CAO-onderhandelingen terughoudend zijn bij de reparatie van vroegpensioenregelingen. Ook moet de doorbetaling van lonen bij ziekte in het eerste jaar omlaag.

Verder moeten de lonen volgend jaar niet of nauwelijks stijgen. Dat is het advies waarmee ondernemingsvereniging VNO-NCW bedrijven de komende CAO-onderhandelingen instuurt.

De aanbeveling staat lijnrecht tegenover de inzet van de vakbeweging, die de mogelijkheden om eerder te stoppen met werken zoveel mogelijk wil behouden. In de eerste maanden van 2005 moeten bijna alle CAO's in Nederland worden vernieuwd, omdat dit jaar – in afwachting van een sociaal akkoord – vooral kortlopende afspraken zijn gemaakt.

In 2003 besloot het kabinet de fiscale subsidiëring van prepensioen af te schaffen en een nieuwe vorm van sparen voor verlof te introduceren, de zogenoemde levensloopregeling. Na een langdurig conflict hierover met de vakbeweging werd vorige maand een sociaal akkoord gesloten. Daarin werd het makkelijker gemaakt het ouderdomspensioen en de levensloopregeling in te zetten voor het vroegpensioen.

VNO-NCW waarschuwt bedrijven dat ze het geld dat ze niet meer kwijt zijn aan prepensioenregelingen niet moeten gebruiken voor het `opplussen' van het gewone ouderdomspensioen. Dat wil vakcentrale FNV wel, omdat daarmee via een omweg toch nog 80 procent van de prepensioenregelingen kan blijven bestaan. Volgens VNO-NCW wordt het ouderdomspensioen al steeds duurder en is het daarom riskant om de regeling ook voor vroegpensioen te gebruiken.

In de lijvige arbeidsvoorwaardennota die VNO-NCW vandaag naar de achterban stuurt, noemt de organisatie het ,,noodzakelijk'' oudere medewerkers langer aan het werk te houden. Daarom moeten werkgevers af van `ontzie-maatregelen', zoals extra verlofdagen voor ouderen. Werknemers moeten zelf zorgen dat hun eigen inzetbaarheid op peil blijft, of minder belastend werk tegen een lager salaris aanvaarden.

VNO wil ook de kosten van ziekteverzuim terugbrengen. Het sociaal akkoord maakt dat volgens VNO mogelijk. Werkgevers moeten zieke werknemers loon doorbetalen gedurende twee jaar. Vorig jaar was nog een verdeling afgesproken van 100 procent doorbetaling in het eerste ziektejaar en 70 procent in het tweede. In het sociaal akkoord van vorige maand is alleen afgesproken dat in die twee jaar in totaal 170 procent wordt betaald. Dat geeft de werkgever de mogelijkheid om in het eerste jaar minder loon te betalen. ,,In dit kader is relevant dat de kosten van verzuim in het eerste ziektejaar ongeveer 10 miljard euro bedragen en in het tweede ziektejaar 1 miljard'', aldus VNO. De vakbeweging wil de gebruikelijke verdeling handhaven en een bonus geven als zieke werknemers weer aan het werk gaan.