Huismus weer nummer 1 in tuinen

De huismus is de meest waargenomen vogel in de Nationale Tuinvogel Top Tien, een jaarlijkse vogeltelling voor tuinvogels die door de Vogelbescherming en SOVON wordt georganiseerd en die afgelopen weekend plaatsvond. Vorig jaar was de koolmees nog de meest geziene vogel.

Door een computerstoring stond de blauwe kiekendief, een zeldzame roofvogel, een tijdlang aan de leiding. En toen zondagochtend het VARA-programma Vroege Vogels melding maakte van de telling, gaven zoveel vogelaars tegelijk hun bevindingen door, dat de computer crashte.

,,Natuurlijk klopte dat aantal kiekendieven niet'', zegt Kees de Pater van de Vogelbescherming. Ook de blauwe reiger, die een tijdlang de derde plaats bezette, hoorde daar niet. De huismus stond tussen beide foutieve vermeldingen in, een cijfer dat volgens zowel SOVON als de Vogelbescherming wel klopt.

Volgens SOVON, de samenwerkende stichtingen voor vogelonderzoek in Nederland, komen de cijfers van afgelopen weekend ongeveer overeen met hun eigen bevindingen. Toch waarschuwen de onderzoekers voor dubbeltellingen. ,,Als je een uur in de tuin zit, en je ziet tien keer enkele mussen, dan kun je niet altijd het verschil tussen de individuen zien.''

Vanwege de computerstoring wordt de telling verlengd. Waarnemers kunnen nog tot dinsdag hun bevindingen doorvoeren. Ondertussen is op internet de voorlopige toptien gecorrigeerd. Nummer een staat nog steeds de huismus, gevolgd door de koolmees, merel, pimpelmees, kauw, vink, spreeuw, turkse tortel, ringmus en houtduif.

Over de ringmus hebben de SOVON-medewerkers hun twijfels.