Woningcorporaties leggen meer geld toe op nieuwbouw

De Nederlandse woningcorporaties leggen twee keer zoveel geld toe op goedkope woningen als vijf jaar geleden. Vorig jaar hebben de corporaties samen 3,6 miljard euro in nieuwbouwhuizen en groot onderhoud gestoken. Eenvijfde van die investering wordt niet terugverdiend.

Dat blijkt uit berekeningen op basis van cijfers van Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties. De ruim 500 corporaties bezitten samen veertig procent van alle Nederlandse huizen. De corporaties staan de afgelopen maanden onder groeiende politieke druk omdat het aantal nieuwe huurhuizen de vraag niet kan bijbenen. Zij bouwden vorig jaar 10.700 nieuwe huurwoningen.

Vijf jaar geleden was het verlies op de investeringen nog 11 procent, tegen 22 procent vorig jaar. Volgens Aedes is de verdubbeling het gevolg van stijgende grond- en bouwkosten, terwijl huurverhogingen achter bleven. Minister Dekker van VROM kondigde vorige maand aan van plan te zijn de hoogte van een kwart van de huren stapsgewijs vrij te geven en over te laten aan de verhuurders. Eerder deze week hekelde ze de financieel ondoorzichtige jaarverslagen van veel woningcorporaties.

Ondanks de onrendabele investeringen stijgt het gezamenlijke vermogen van de corporaties wel. De sector, die tien jaar geleden op afstand van de overheid werd geplaatst, verdient op het verkopen van huurwoningen en het bouwen en direct doorverkopen van koopwoningen.

De zogenoemde `onrendabele top', het deel van de investering in een nieuw huis dat niet wordt terugverdiend, liep vorig jaar op tot 40.000 euro, met uitschieters tot 80.000 euro in Noord-Brabant, zegt een Aedes-woordvoerder. Gemiddeld wordt een huis in Nederland vijftig jaar verhuurd.

Woningcorporaties in grotere steden moeten de komende jaren veel slopen en nieuwe huizen bouwen. Zij hebben relatief veel huizen in wijken uit de jaren vijftig en zestig.

Gemiddeld kost een huurhuis van een corporatie 346 euro per maand aan huur plus 19 euro servicekosten. De grond- en bouwkosten bedragen volgens het waarborgfonds Sociale Woningbouw 165.000 euro.

gevangenis: 25

www.nrc.nl: Dossier woningmarkt

    • Menno Tamminga
    • Freek Staps