Wie betaalt, bepaalt

Tien jaar geleden kreeg mijn zoon bij zijn geboorte van opa en oma een verzekerd spaarplan. Opa en oma stortten elke maand een vast bedrag en mijn zoon ontving steeds een bankafschrift, als rekeninghouder. Nu is het eindbedrag van 4.000 euro plotseling, zonder overleg, naar een rekening van opa en oma overgeheveld. Mijn man en ik zijn daar verbolgen over en stelden vragen aan de bank, maar je kunt niets beginnen. De storter bepaalt op welke rekening het geld gestort wordt. Wij hebben nog twee kinderen. Zij kregen ook een spaarplan. Waarom sparen en rekeningafschriften ontvangen als mijn kinderen dat geld toch niet krijgen? Dus willen wij van die plannen af. Afkopen mag niet, geheel afsluiten ook niet, volgens de bank. Wel ontvangen wij elke maand rekeningafschriften van spaargeld dat de kinderen nooit zullen krijgen. Waarschijnlijk is het overbodig te melden dat wij geen contact meer hebben met deze grootouders.

(A. de A.)

Ik ken de polis niet, maar in het algemeen geldt: wie betaalt, bepaalt. U kunt de kwestie voorleggen aan de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, 070-3338999, www.klachteninstituut.nl. Wie weet.

    • Adriaan Hiele