Uitspraak krankzinnige Engelse woorden

Hans Steketee meldt in zijn rubriek `Engels voor beginners' (Achterpagina, 14 december) terecht dat de uitspraak van sommige Engelse woorden krankzinnig is. Van in ieder geval één woord (Cholmondeley) had hij de correcte uitspraak (Chumley) echter kunnen weten, indien hij de `klassiekers' uit de Nederlandse literatuur van Leonard Huizinga goed had gekend, te weten de `Adriaan en Olivier' reeks. In `Adriaan contra Olivier' wordt gemeld dat ene Cholmondolly dol is geworden. Het verhaal vervolgt met ,,`Spreek uit Chomly' zei ik streng. `Wie is Chomly?''' (uitg. Salamander, 7e druk, 1967: blz 71). Chomly blijkt een olifant te zijn, en speelt verder een belangrijke rol in het boek. Mogelijk heeft Huizinga de naam en uitspraak nooit op schrift gezien en kwam hij tot de iets andere schrijfwijze, maar ze zijn dermate krankzinnig dat ik er in tegenstelling tot Steketee geen enkele moeite mee had ze te onthouden en direct te herkennen, terwijl ik het boek minstens 30 jaar geleden heb gelezen.

    • J.I. van der Spoel