Soelaas voor leaseleed?

Mijn gescheiden vriendin hield na de verkoop van haar huis 94.000 gulden over. Vervolgens ging zij in zee met de Dexia Bank en sloot zij zes leasecontracten af voor samen 217.000 euro, in de veronderstelling dat zij daarmee voldoende financiële middelen heeft voor later. Zij stopte er haar hele vermogen van 94.000 gulden in. De looptijd van de contracten is 240 maanden. Onlangs ontving zij voor drie van de contracten bericht (de andere drie zullen wel volgen): er worden maandelijks van haar rekening bedragen afgeschreven. In korte tijd drie keer 90 euro en drie keer 181 euro. Het alternatief is dat zij de contracten afkoopt, wat in de duizenden euro's loopt. Beide alternatieven, maandbetalingen en afkopen, zijn voor mijn vriendin onhaalbaar, want zij verdient nauwelijks 800 euro per maand. Wat kan zij het beste doen?

(E. de O.)

Ik weet niet of u dit schrijft namens uw vriendin of dat u zelf het lijdend voorwerp bent, maar het verhaal rammelt. De looptijd van deze contracten is twintig jaar, wat voldoende ruimte biedt voor een koersherstel, als dat hier al een probleem is. Bovendien is van tevoren bekend hoeveel er maandelijks aan rente wordt afgeschreven. Dan zie je daar toch vanaf met 800 euro per maand! Dit verhaal valt denk ik niet onder de al bijna klassieke voorbeelden van aflopende leasecontracten die eindigen met een forse schuld. Uw vriendin moet contact opnemen met Dexia, want de bank biedt sinds december 2002 een coulanceregeling, hardheidsclausule, waar uw vriendin wellicht een beroep op kan doen, mits haar situatie aantoonbaar is en zij onder deze regeling valt. Volgens de heer Dick Bruneel, voorzitter van de Raad van Bestuur van Dexia, mag niemand failliet gaan door zijn of haar effectenlease-overeenkomst. De bank meldt dit in een reactie op de eerder gestelde leasevragen in deze rubriek.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele

    • Adriaan Hiele