Recordschade voor verzekeraars

2004 gaat de boeken in als het jaar met de hoogste schade voor verzekeraars. Natuurrampen en terroristische aanslagen leverden over de hele wereld 105 miljard dollar (80 miljard euro) aan schade op. Daarvan komt 42 miljard dollar voor rekening van verzekeringsmaatschappijen. Van dat bedrag is 95 procent veroorzaakt door natuurgeweld. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers die de Zwitserse herverzekeraar Swiss Re op zijn website heeft gezet. Dit jaar vonden ongeveer driehonderd rampen plaats die in totaal 21.000 mensenlevens kostten. Daarmee wordt 2004 het vierde jaar met recordbedragen aan schadeclaims in relatief korte tijd, na 1992, 1999 en 2001.