Prins Bernhard 3

Met belangstelling las ik het interview met prof.dr. Bob Smalhout over de problemen die bij Prins Bernhard ontstonden nadat hij in 1994 was geopereerd.

Prof. Smalhout heeft hierover al eerder in de pers uitlatingen gedaan. Hij heeft daarop veel kritiek gekregen.

Bij deze wil ik u laten weten dat ik prof. Smalhout ken als een uitmuntend anesthesioloog. Ik heb nooit enige reden gehad om aan zijn integriteit betreffende medische zaken te twijfelen.

Meer kan en wil ik op dit moment niet over de zaak zeggen.

    • Hans Kraak