Opgewarmde jaren '70-clichés over vrouwenemancipatie 2

`De emancipatie bij vrouwen stagneert', meldt het Sociaal en Cultureel Planbureau, en NRC Handelsblad neemt deze kop kritiekloos over. Echter, de mate van emancipatie bij vrouwen afmeten aan betaalde voltijdbanen buitenshuis (echt werk) is eerder een ongeëmancipeerde zienswijze. Een vrouw die alleen werkt uit financiële noodzaak, bijvoorbeeld om de auto, aangeschaft door haar echtgenoot, te financieren, zou dus het ideaal zijn?

De toonzetting lijkt de schuld bij de vrouw te leggen. Eerlijker is het om te stellen dat kinderopvang al gauw een klein maandsalaris kost en dat daardoor voor velen de keus automatisch gemaakt wordt. Je kunt ook stellen dat de mannen te weinig in deeltijd werken. Is financiële onafhankelijkheid ons enige streven in dit leven? Hoe zit dat dan met andere afhankelijkheden?

Emancipatie betekent gebruikmaken van je keuzemogelijkheden. Dat betreft niet alleen het baantje misschien dat wel in de laatste plaats maar vooral ook de mogelijkheid vorm te geven aan het eigen bestaan. Zoiets is natuurlijk wel wat moeilijker te onderzoeken dan het beperken tot één aspect.

    • Hans Westra