Opgewarmde jaren '70-clichés over vrouwenemancipatie 1

De emancipatie van de vrouw stagneert, meent het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in NRC Handelsblad van 13 december. Vrouwen nemen nog altijd onvoldoende deel aan het arbeidsproces en bereiken minder vaak dan mannen de top. Een triest bericht. Triest, omdat het alles zegt over de gedachtewereld van het SCP: opgewarmde jaren '70-clichés gaan bij het SCP door voor wetenschap. Een hele generatie heeft inmiddels ontdekt dat het tweeverdienerschap eigenlijk niet met kinderen te combineren is, omdat je ofwel jezelf, ofwel je partner, ofwel je kinderen, maar waarschijnlijk allemaal tekortdoet.

En wie denkt dat meer crèches en kinderdagverblijven daarvoor de oplossing zijn, heeft geen idee wat ouderschap betekent. Parttime werken blijkt vaak moeilijk te realiseren: het werk is vaak minder, of je wordt niet serieus genomen, of je moet het 's avonds thuis inhalen. Geen van alle erg leuk.

Neen, dan is de keuze om thuis te blijven en voor de kinderen te zorgen eigenlijk zo'n gekke keuze nog niet. Vaak is het dan de vrouw die thuisblijft. Gedwongen? Of omdat ze niet geëmancipeerd genoeg is? Ben je mal. Het is een rationele keuze uit eigen vrije wil genomen. Omdat een hele generatie inmiddels heeft (her)ontdekt dat het toch echt zo is dat de vrouw doorgaans beter is in de zorg voor de kinderen. Maar dit zijn voor SCP natuurlijk te grote taboes om er eens serieus over na te denken, bevangen als ze nog altijd zijn door de geest van de jaren '70.

    • Andreas Kinneging den Haag