Nederland in kopgroep Engels

Het Engels heeft een bijzondere plaats in Europa. Het is de enige taal die meer mensen als tweede taal dan als moedertaal beheersen: 16 procent van alle Europeanen spreekt Engels van huis uit, terwijl 31 procent de taal later heeft geleerd. De twee andere linguae francae zijn minder bekend: slechts 12 procent beheerst het Frans als vreemde taal, 8 procent het Duits. Die talen zijn ook minder nuttig, vinden Europeanen volgens een enquête die de Europese Commissie heeft laten houden.

Het Engels is nuttig om te beheersen, vindt 69 procent, terwijl die kwalificatie door 37 procent aan het Frans en door 26 procent aan het Duits wordt toegekend. De Denen, Zweden en de Nederlanders beheersen het Engels het best – op de Maltezers na, maar op dat eiland bestaat het Engels naast de lokale taal zoals de Luxemburgers Letzeburgs spreken naast Frans en/of Duits.