Meer subsidie kunstinitiatieven

De Mondriaan Stichting heeft ruim twee miljoen euro toegezegd voor de ondersteuning van negentien kunstenaarsinitiatieven in 2005. Dat is een verdubbeling van het bedrag dat ze in 2003 en 2004 ontvingen. Nieuwkomers zijn onder meer Stichting Code (Amsterdam), Expodium (Utrecht), Stichting Fundament (Tilburg), Hotel Mariakapel (Hoorn), Pakt (Amsterdam) en Stichting Tentoonstellingsruimte De Veemvloer (Amsterdam).