Kleine uitvaartonderneming kan goedkoper werken

Het artikel `Doodgaan is duur' van Heleen de Graaf (NRC Handelsblad, 4 december), schetst een onvolledig en onterecht beeld van de uitvaartondernemers in het algemeen. Het stuk is gebaseerd op slechts twee interviews, met mensen die werken voor grotere uitvaartondernemingen die tevens een verzekering-safdeling hebben. De conclusie dat een uitvaart duur is, is maar ten dele juist. In de eerste plaats omdat het bij die twee ondernemingen uit het artikel inderdaad duur is om daar je uitvaart te laten organiseren.

De kleine en middelgrote uitvaartondernemingen zijn prijsbewuster bezig en hun prijzen zijn lager dan die van de grotere ondernemingen. Ik ben zelf een kleine uitvaartondernemer en moedig de discussie over de kosten van een uitvaart ten zeerste aan. De recente aandacht in de verschillende media voor uitvaarten vind ik bijzonder goed, omdat het de mensen zal stimuleren vragen te stellen bij zaken die door verzekeringsmaatschappijen en grote uitvaartondernemingen liever niet beantwoord worden. Een belangrijk punt hierin is dat je niet verplicht bent de uitvaart te laten verzorgen door de maatschappij waar je bij verzekerd bent, je hebt als verzekerde het recht om zelf te bepalen wie je komt helpen bij een overlijden. De uitvaartondernemingen die een verzekeringsafdeling hebben, maken deze vrije keus voor hun verzekerden zeer moeilijk, en dat is niet juist.

    • Els Nederstigt-Jager