Kabinet tegen ideeën Duivesteijn

Het kabinet wil niet dat de Tweede Kamer al bij de voorbereiding van grote projecten direct met ambtenaren van betrokken ministeries kan spreken.

2