Kabinet akkoord over `opheffen' Antillen

Het kabinet is onder voorwaarden bereid akkoord te gaan met een opheffing van de Nederlandse Antillen als apart land. Als de landsregering van de Antillen verdwijnt, moeten wel het bestuur en de kwaliteit van de rechtsorde en de financiën op de eilanden gegarandeerd zijn. De rol van het koninkrijk moet dan meer invulling krijgen. Dat heeft het kabinet gisteren op advies van minister De Graaf (Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, D66) besloten. Het kabinet reageert hiermee op een advies van de commissie-Jesurun, die dit najaar rapporteerde over de staatkundige toekomst van de Antillen. De commissie stelde toen dat de landsregering afgeschaft kan worden. Curaçao en Sint Maarten kunnen een status aparte krijgen en de andere drie eilanden zouden directe banden met Nederland kunnen aangaan.