Grote projecten

Waar departementen zich in kennis en personeelsomvang kunnen meten met multinationals, opereren Kamerleden als kleine zelfstandigen.

Rapport commissie-Duivesteijn, 15 dec.

De wijze waarop de Tweede Kamer tot besluiten is gekomen, was gedwee en weinig dualistisch (...) Dat heeft het gezag van de Staten-Generaal als hoogste democratisch orgaan van Nederland aangetast.

Rapport comissie-Duivesteijn, 15 dec.

Vergeet niet dat de Kamer al twee keer eerder pogingen deed om meer grip op grote projecten te krijgen.

Paul Pestman, Betuwelijn-expert, Rotterdams Dagblad, 14 dec.

Ik vind het zo jammer dat het er nu op lijkt dat wij met geld hebben gesmeten. Ik zou ook eens willen dat wij trots waren op wat wij bouwen.

Tineke Netelenbos, oud-minister van Verkeer, Rotterdams Dagblad 14 dec.

De Zuiderzeelijn mag geen nieuw onbeheersbaar project worden.

CDA'er Van Hijum, Algemeen Dagblad 16 dec.

Heel veel infrastructuur is niet rendabel maar maatschappelijk toch zeer verantwoord.

Hans Alders, commissaris van de koningin in Groningen, Trouw 16 dec.

We zouden de commissie niet serieus nemen als we dat volhouden [dat de Zuiderzeelijn er moet komen].

Sharon Dijksma, Tweede-Kamerlid PvdA, Het Parool 16 dec.

De aanbevelingen van de commissie vormen bepaald geen wondermiddel om politieke debacles en financiële blunders rond grote projecten definitief te voorkomen.

Van der Vlies, Tweede-kamerlid SGP, NRC Handelsblad 16 dec.