Gewetensvrijheid en individueel denken 2

In de door de redactie bewerkte weergave van de lezing van Jonathan Israel over de noodzaak van de herontdekking van de tolerantie in Nederland (Opinie & Debat, 11 december) is deze lezing helaas verkort en bewerkt weergegeven. De integrale tekst van deze zeer belangwekkende lezing moest uit barbaarse? overwegingen blijkbaar wijken voor de illustratie van een gloeilamp ter grootte van bijkans een halve pagina.

Weliswaar kan deze integrale tekst opgehaald worden van de website van de krant op internet, maar dit kan niet als excuus dienen voor deze castrerende redactionele maatregel. Niet iedereen beschikt over een computer, maar vooral om deze teksten integraal te kunnen lezen in de krant, namen wij een abonnement op dit blad. Waarschijnlijk zijn alleen de ministers van Onderwijs tevreden!

    • Dr. R.N.P. Berkovits