Elfstedenvereniging: 1.600 minder leden

Het ledenbestand van de Elfstedenvereniging neemt af. Ten opzichte van vorig jaar is het ledenbestand met ruim 1.600 rijders gereduceerd. Voorzitter Henk Kroes van de Vereniging De Friesche Elf Steden liet gisteren weten, dat de terugloop van het ledenbestand mede een verdienste is van de legitimatieactie.

,,Elk lid moest de afgelopen maanden een nieuwe pasfoto en een kopie van een legitimatiebewijs aan ons opsturen. Vooral oudere leden zagen daar vanaf'', verklaarde Kroes tijdens de jaarvergadering van de Elfstedenvereniging in Leeuwarden.

In totaal zijn er nu 30.118 leden geregistreerd, van wie 12.427 leden een startrecht hebben. Welgeteld 16.902 leden hebben `startkans'. Verder staan 786 niet-rijdende geregistreerd en telt de Elfstedenvereniging drie ereleden. Uit de grootste groep met een startkans zijn onlangs 7.000 schaatsers ingeloot voor een startbewijs.

Op de ledenvergadering werd Jannewietske de Vries als bestuurslid van de vereniging gekozen. Zij is naast Marlies Vroom het tweede vrouwelijke lid in het bestuur. Jos van Winkelen nam afscheid als penningmeester. Hij werd tijdens de vergadering tot erelid benoemd.