Einde van tijdperk `van de prins geen kwaad weten' 2

Fouten maken doet iedereen. Het had prins Bernhard echter gesierd als hij zijn fouten tijdens zijn leven ruimhartig had toegegeven. Dat hij daarmee heeft gewacht tot na zijn dood, toont zijn hooghartigheid en vooral zijn lafheid. Vrijwel alles wat hij postuum te melden had, was ter meerdere glorie van zichzelf. Tevens moest hij zonodig natrappen door mensen op grove wijze te belasteren en bracht hij zijn nabestaanden in verlegenheid. Mensen met innerlijke beschaving doen zoiets niet. Nu de prins eindelijk is uitgepraat over zijn eigen waarheden en geen invloed meer kan uitoefenen, is de weg vrij voor objectief onderzoek over 'sprinsen échte verleden, opdat hij de geschiedenisboekjes mag ingaan op een wijze die hem werkelijk toekomt, en niet zoals hij dat zelf zo graag zag.

    • Bert Bolle