Een harpoen voor Tempel 1

Kometen zijn nog altijd met mysteries omgeven. Even oud als planeten, houden ze zich op in de bitterkoude buitengewesten van ons zonnestelsel. Dus hebben ze, onaangetast door zonnewarmte, nog altijd de samenstelling van het oer-zonnestelsel. Af en toe trekken reuzenplaneten als Neptunus en Saturnus een exemplaar naar de meer centrale delen van het zonnestelsel en het is zo'n afzwaaier, Tempel 1, waarop de Nasa zijn zinnen heeft gezet. Op 12 januari vertrekt de sonde Deep Impact naar deze zes kilometer grote klomp van steen en ijs. Na een reis van zes maanden maakt zich van de sonde een 372 kilo zware `harpoen' los, die zich (camera in de neus) met 37.000 km/uur in Tempel 1 zal boren. Op de artist impression rechts zijn komeet, moederschip en inslag afgebeeld. Ook is te zien hoe de komeet op sommige plaatsen onder invloed van de zon dampt, wat resulteert in zijn staart. De Nasa houdt rekening met een kratergat waar het Colosseum in kan verdwijnen. Het moederschip op 500 km afstand bestudeert het opgewoelde oer-komeetmateriaal. Alles op 4 juli, Independence Day, de nationale feestdag van de Amerikanen.