Duits debat over hervorming federatie mislukt

Een poging om het Duitse federale staatsbestel slagvaardiger te maken is gistermiddag vastgelopen. Ruim een jaar had een speciale commissie geprobeerd om de bevoegdheden van federale overheid en Duitse deelstaten duidelijker van elkaar te scheiden. Op veel beleidsterreinen is nu zowel regering als deelstaat bevoegd, waardoor besluitvorming ernstig wordt belemmerd. De hervorming van de Grondwet liep spaak op de vraag hoeveel bevoegdheden de centrale overheid in het onderwijs mag hebben. De vastgelopen federale structuur bezorgt Duitsland grote moeite met het doorvoeren van sociaal-economische hervormingen. Veel politici gingen er gisteravond vanuit dat een nieuwe aanloop om het Duitse besluitvormingsproces vlot te trekken jaren op zich zal laten wachten. De vorige, eveneens mislukte hervormingspoging dateert van twaalf jaar geleden.