De schele hertogin

Van F.L. Bastet, winnaar van de P.C. Hooft-prijs 2005, zijn nog vijf boeken verkrijgbaar, waaronder de biografie Louis Couperus. Tot zijn beste werk behoort De schele hertogin. Gedenkschriften van Marie-Caroline de Berry – een roman in de negentiende-eeuwse traditie van pseudo-memoires.

,,Bastet vertelt Marie-Carolines belevenissen met verve en concentreert zich op haar karakter. Haar afkeer van het barre hofprotocol, haar onstuimigheid, haar financiële zorgeloosheid, haar bijgelovigheid en haar innemende elan krijgen alle aandacht. Zo ontstaat een zelfportret dat niemand onverschillig zal laten, terwijl de dramatische momenten zo kleurrijk worden verteld, dat het is alsof je er zelf bij bent.''

Arnold Heumakers, 2 juni 2000

Uitgeverij Querido; prijs €18,50

ccccC