De lezer schrijft over Bernhard

Ik kan het niet laten te reageren op het plaatsen van het artikel `Bernhard hield niet van tegenspraak, ook niet als hij ziek was' (Zaterdags Bijvoegsel, 11 dec.). Een gedeelte van de inhoud van dit artikel is mij inderdaad (zoals vermeld wordt) al eens eerder onder ogen gekomen. Ik heb mij toen al hogelijk verbaasd over dingen die prof. Smalhout meent te kunnen zeggen, hij gaat voor mijn gevoel zijn medische geheimhouding te buiten en schaadt zijn vertrouwensband met de patiënt.

Prof. Smalhout is, zeer terecht, door de prins aangesproken op zijn `ontboezemingen' en begint nu opnieuw allerlei vertrouwelijke (medische) informatie tussen de prins en hem te ventileren. En het erge is, de krant biedt hem daarvoor de mogelijkheid en doet er nog een schepje bovenop door dit stukje, plus de speculaties van prof. Smalhout ten aanzien van de uiteindelijke dood van prins Bernhard te publiceren. Het enige objectieve, informatieve stukje in het hele artikel is de laatste alinea (,,Een andere verklaring is ...etc.'').

Wat zijn uw beweegredenen om dit artikel te plaatsen? Heeft er al iemand stilgestaan bij het feit dat uw krant ook in koninklijke kring gelezen zal worden, en dat dit artikel geplaatst wordt, uitgerekend, op de dag dat hun dierbare wordt bijgezet?

Mijns inziens bent u met plaatsing over de schreef gegaan.

    • Judith M. Witmond