Subsidie voor theater Carré gehalveerd

Het theater Carré in Amsterdam krijgt veel minder subsidie dan is voorgesteld. Het Multatulimuseum, het Verzetsmuseum, het Rozentheater en Felix Meritis krijgen alsnog subsidie.

Dat heeft de Amsterdamse gemeenteraad gisteren besloten bij de vaststelling van het Amsterdamse Kunstenplan 2005-2008. Wethouder Belliot (Cultuur) had in een jaarlijkse subsidie van bijna 1,1 miljoen aan Carré opgenomen, maar de raad verwierp dit advies van de wethouder. Met name de PvdA vond dat Carré subsidie genoeg krijgt. De raad ging met algemene stemmen akkoord met een jaarlijkse subsidie van vijf ton, die bovendien buiten het Kunstenplan gedekt moet worden. Met het geld dat daardoor overblijft wordt een reeks aan kleine instellingen alsnog gered.

Over de subsidieverstrekking aan Carré was een paar weken geleden ophef ontstaan, omdat Belliot in december 2003 Carré een lening van dertien miljoen euro verstrekte zonder de raad daarvan op de hoogte te stellen. Volgens de raad was de subsidie van 1,1 miljoen voor Carré nodig om de totale lening van 20 miljoen te kunnen aflossen. Die lening was verstrekt voor de grondige verbouwing van het theater. Maar volgens de raad is geld binnen het Kunstenplan niet bedoeld om leningen te dekken. Belliot ontkent dat er een verband bestaat tussen de lening en de voorgestelde subsidie. Een onderzoekscommissie van de gemeenteraad is op dit moment bezig met onderzoek naar de gang van zaken rond het verstrekken van leningen aan theater Carré door de wethouder. De resultaten daarvan worden in februari verwacht.

Over de stichting Kunstweb, dat het kunst- en cultuuronderwijs op Amsterdamse scholen verzorgt, besloot de gemeenteraad dat het college er voor moet zorgen dat Kunstweb fatsoenlijk afgebouwd moet worden. Onderdelen van de stichting zullen in andere organisaties worden ondergebracht. Belliot wilde de stichting geen subsidie meer geven. Volgens directeur P. Maissan van Kunstweb geeft het besluit iets meer ruimte voor zijn stichting en is de continuïteit van het kunstonderwijs gewaarborgd.

Bij de definitieve vaststelling van het Kunstenplan werd de korting op het subsidiebedrag voor het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) een klein beetje teruggedraaid. De raad besloot ruim acht ton extra vrij te maken voor het AFK. Belliot wilde de subsidie terugbrengen van 7,5 miljoen euro naar 4,5 miljoen euro per jaar.