Stem mee voor DdV II

De periode waarin de tweede Dichter des Vaderlands verkozen wordt, loopt tot en met zondag 2 januari 2005. Iedere Nederlander kan gedurende vier weken zijn of haar stem uitbrengen op een levende dichter naar keuze. Een papieren antwoordformulier (port betaald) is hieronder afgedrukt, maar er kan ook via het internet gestemd worden, op de site www.dichterdesvaderlands.nl

of via een van de volgende adressen:

www.nrc.nl

www.nps.nl

www.kb.nl

www.gedichtendag.nl

www.tijdvoorlezen.nl

Per persoon mag maar één stem uitgebracht worden. Alleen originele, volledig ingevulde formulieren zijn geldig.

De uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt op woensdag 26 januari, aan de vooravond van Gedichtendag, in een rechtstreeks televisieprogramma van de NPS op Nederland 3. Twee dagen later, op vrijdag 28 januari, publiceert het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad de verkiezingsuitslag, plus een tiental heilwensen voor de nieuwe Dichter des Vaderlands.