Rechters in WOII waren `meegaand'

De Nederlandse rechters namen tijdens de Tweede Wereldoorlog een meegaande houding aan tegenover de bezetter. Deze conclusie trekt Yuri Michielsen in zijn proefschrift over de rechterlijke macht in Nederland, België en Luxemburg tijdens de oorlog. Michielsen verklaart deze houding uit het feit dat de Nederlandse rechtspraak, vergeleken bij de Belgische, niet goed was voorbereid op een mogelijke bezetting. Bovendien is er in Nederland minder creatief gebruik gemaakt van de juridische mogelijkheden om tegen de maatregelen van de bezetter in te gaan.