President Italië weigert tekenen hervormingswet

De Italiaanse president Carlo Azeglio Ciampi weigert een omstreden nieuwe wet over de hervorming van de rechterlijke macht te tekenen. Volgens Ciampi is de wet op een aantal punten ,,duidelijk'' in strijd met de grondwet.

De hervorming is er volgens de Italiaanse regering op gericht een meer efficiënt en minder politiek justitieel apparaat te creëren. Juristen zouden onder meer al vroeg moeten kiezen tussen een carrière als aanklager of rechter – om zo te voorkomen dat ze tussen de twee banen wisselen en rechters te veel op de hand van aanklagers zijn – en de benoemingsprocedure van de hoogste gerechtscolleges zou moeten veranderen.

Ciampi meent echter dat de rechterlijke macht door de hervorming te veel macht uit handen moet geven.

Rechters verzetten zich de afgelopen twee jaar om dezelfde reden tegen de wet. Ze menen dat de politiek haar invloed op de rechterlijke macht wil uitbreiden. De magistraten zijn inmiddels drie keer in staking gegaan tegen de hervorming.

Critici van de wet menen eveneens dat premier Berlusconi – die de Italiaanse rechters ooit ,,geestelijk gestoord'' noemde – zich wreekt voor de val van zijn regering in 1994 na beschuldigingen van corruptie. ,,We moeten deze wet stoppen'', aldus de centrum-linkse politicus Antonio di Pietro, voormalig aanklager. ,,Het gaat slechts om een wraakactie tegen de onafhankelijke rechtspraak.''

De Italiaanse president heeft niet veel macht. Hij wordt geacht de eenheid van het land en de instituties te beschermen. Een van de belangrijkste wapens die hem daarbij ter beschikking staan is het niet tekenen van wetten. Ciampi, oud-president van de Italiaanse bank, deed dat tot nu toe één keer, vorig jaar toen hij weigerde een omstreden mediawet – die de toekomst van het media-imperium van premier Silvio Berlusconi veilig zou stellen – te tekenen. De wet gaat nu terug naar het parlement en moet opnieuw worden getoetst aan de eisen die het constitutionele hof heeft gesteld aangaande pluriforme informatievoorziening. In februari zal het parlement waarschijnlijk een definitief oordeel vellen, waarna de wet opnieuw naar Ciampi wordt gestuurd die - ook als de wet ongewijzigd blijft - dan verplicht is hem te tekenen.

In een reactie zei premier Berlusconi ervan overtuigd te zijn dat de wet in februari zal worden geratificeerd.