Pas verschenen: Non fictie

Frans Becker e.a: Rotterdam. Het vijfentwintigste jaarboek van het democratisch socialisme. Mets & Schilt / Wiardi Beckman Stichting, 238 blz. €20,–

Het jubilerende jaarboek voor het democratisch socialisme is geheel gewijd aan de stad die vele `slechte lijstjes' aanvoert en waar de sociaal-democratie hevig onder vuur ligt, mede door het als arrogant ervaren optreden van dominante PvdA-bestuurders in het verleden. Over onder meer het Rotterdamse bestuursmodel, de stad en zijn migranten en het beeld van Rotterdam in de naoorlogse fotografie.

Paul Audi: Superioriteit van de ethiek. Van Schopenhauer tot Wittgenstein. Atlas, 284 blz. €22,50

Oorsprong en doel van ethisch handelen is: jezelf hernemen, je krachten bijeenrapen. Audi bespreekt dat uitgangspunt aan de hand van met name Wittgenstein en diens adagium: `De wijsgebeerte is geen leer, maar een bezigheid.'

Hugh Brody: De andere kant van het paradijs. Atlas, 412 blz. €24,90

Sociaal antropoloog die al decenia boven de poolcirkel rondreist, beschrijft het landschap en het dagelijks leven van de boeren en jagers die daar leven.

Remmelt Daalder (red.): Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten. 1500-2000. Walburg Pers, 238 blz. €24,50

Beknopte, overzichtelijke en ruim geïllustreerde geschiedenis van de Nederlandse zeegeschiedenis. Het boek is chronologisch opgezet en de auteurs behandelen alle thema's van de zeevaart zoals marine, visserij, koopvaardij, oorlogsvoering, zeemansopleiding, bemanning en scheepsbouw.