Ook geen kerstboom op school

De denneboom heeft stekelige naalden. Deze en aanverwante beeldspraak blijkt onvermijdelijk nu leerlingen van een middelbare school in Lagny-sur-Marne, nabij Parijs, de publiciteit hebben gehaald met hun bezwaar tegen een kerstboom in de hal van het schoolgebouw. Het is niet hun enige succes: de boom werd vorige week, drie dagen na de installatie, op last van de schooldirecteur weggehaald. Inmiddels is hij, na overleg met vertegenwoordigers van leerlingen, ouders en onderwijzend personeel, ook weer terug, maar op een minder opvallende plaats.

De affairette is een verrassend gevolg van de aangescherpte wet op de 'laïcité', de scheiding tussen kerk en staat, die in Frankrijk sinds het begin van het lopende schooljaar `opzichtige religieuze tekens' op openbare scholen verbiedt. De wet, die vooral beoogt de islamitische hoofddoeken te weren, heeft destijds genoeg tumult veroorzaakt om er nu vanuit te gaan dat sommige actievoerders de kerstperiode met groot ongeduld tegemoet hebben gezien. De kwestie is voor rector Thierry Vieuses in elk geval netelig genoeg - beeldspraak is inderdaad onvermijdelijk - om de religieuze identiteit van de leerlingen die aanstoot aan de boom hebben genomen, halsstarrig te verzwijgen.

Die discretie staat haaks op de verschaffing van details van het signalement van de gewraakte boom: 1,80 meter hoog, nog niet opgetuigd. Ook is hij inzet van een met vuur gevoerd religieus-cultureel-historisch debat. Kernargument daarin is dat de boom, als symbool van een nieuw begin na de winter (sic), heel wat ouder is dan het christendom. Ook blijkt het feit dat de boom net als voorgaande jaren is neergezet door de van oorsprong Tunesische conciërge een bewijs van onschuld. Hoe dat zij: de wet op de laïcité, bedoeld om voor eens en altijd een einde te maken aan oeverloze discussies over religieuze tekens, is daar nu zelf bron van geworden.

Troost is dat dit conflict kinderspel is vergeleken bij de verwijdering, op last van de overheid, van alle kerstbomen bij openbare gebouwen in Pasco County in het Amerikaanse Florida.

De religieuze identiteit van de aanjager van de kwestie in Florida laat zich al evenzeer raden: hij wilde op grond van het gelijkheidsbeginsel een menorah aanbrengen op een openbaar gebouw.

    • Pieter Kottman