Minister moet weer met NS onderhandelen

De Tweede Kamer heeft minister Peijs (Verkeer en Waterstaat, CDA) opnieuw teruggestuurd om te onderhandelen met NS en ProRail over het gebruik van de belangrijkste spoorlijnen.

Tijdens een overleg met de Tweede Kamercommissie voor Verkeer en Waterstaat verweet de meerderheid Peijs dat ze te slap is tegen de spoorbedrijven.

De Tweede Kamer behandelt de concessie voor NS en ProRail om het hoofdnet te gebruiken en te onderhouden tot 2015. Begin oktober stuurden de Kamerleden de minister ook al terug naar de spoorbedrijven omdat ze de voorwaarden in de concessie te vrijblijvend vond. Met tegenzin stelde de minister toen nieuwe voorwaarden en, zoals Peijs gisteren de Kamer voorhield, dreigde de NS-directie ,,niet akkoord te gaan met de vergunning''.

In de nieuwe overeenkomst zijn door Peijs strengere eisen opgenomen voor NS en ProRail, het onderhoudsbedrijf. Zo moeten in 2030 alle treinen toegankelijk zijn voor gehandicapten, blijft de seniorenkaart behouden en mogen er geen stations gesloten worden zonder toestemming van de minister. Ook moet NS zich inspannen om meer reizigers te trekken. Maar alleen de fracties van CDA, D66 en SGP namen genoegen met de nieuwe versie.

PvdA, VVD en GroenLinks willen dat NS in 2007 afgerekend kan worden op punctualiteit, een jaar eerder dan opgenomen is in de concessie. De minister kan hierop volgens het regeerakkoord wel worden afgerekend. PvdA-woordvoerster Dijksma noemde het ,,bizar'' dat de Kamer de minister wel verantwoordelijk kan houden, ,,maar het bedrijf dat het moet regelen niet.''

NS en ProRail moeten onderling nog harde afspraken maken over hun verantwoordelijkheden. Mede daarom wil Peijs NS niet dwingen een bepaald percentage groei in het aantal reizigers te halen. Een aantal fracties drong er op aan de directie te korten op het salaris als de prestaties achterblijven.

Onder druk van de fracties zegde de minister gisteren toe dat NS kan worden afgerekend op het aantal conducteurs op de trein. Ook wilden de fracties de garantie dat het hoofdrailnet in de toekomst niet wordt opgedeeld in kortere trajecten, zodat reizigers vaker moeten overstappen. PvdA en GroenLinks willen dat er evenveel treinen blijven rijden als nu het geval is.

Peijs houdt vast aan de ingangsdatum van 1 januari. Maar dat zal lastig worden omdat NS en ProRail hun plannen voor 2005 nog niet hebben ingeleverd, hield de Kamer de minister voor. Het overleg wordt dinsdag a.s. vervolgd.