Kerstgedicht voor militairen

Alle Nederlandse militairen in Irak zullen op Eerste Kerstdag een cd ontvangen waarop premier Balkenende het kerstgedicht `Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen' van Anton van Duinkerken heeft ingesproken. Het initiatief is van de Gedichtenlijn, een telefoonnummer waarop voor vijftig cent per minuut gedichten te beluisteren zijn. Doorgaans zijn de gedichten door de dichter zelf of door een acteur ingesproken.

Het door Balkenende ingesproken gedicht is ook via deze lijn te beluisteren. De Gedichtenlijn hoopt hiermee meer luisteraars te trekken. Organisator Mieke Lelyveld stelde het bedrag dat zij eerder uit een cultuurprijs ontving er voor beschikbaar. ,,We zijn altijd op zoek naar gratis publiciteit. We wilden graag iets met de kerstgedachte doen en kwamen zo op de oorlog in Irak. Schoonheid is het enige wapen tegen geweld'', legt zij uit. Het gedicht is op 25 en 26 december te beluisteren op de Gedichtenlijn.

Balkenende vond het een sympathiek initiatief, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. De eerste strofe luidt: Nu zal het wel gauw gaan sneeuwen/dan worden de wegen wit/dan rijden de drie kamelen/waarop elk een koning zit/door een woestijn van eeuwen/vol boosheid en gevit/.

De Gedichtenlijn selecteerde dit gedicht ,,omdat het voor iedereen toegankelijk is en echt de kerstsfeer ademt met die kamelen en schaapjes'', zegt Lelyveld. Verder bespreekt het gedicht onder andere wie wel en wie niet in de hemel komen: Alleen wie het kwade begeren/die mogen niet binnen gaan/de hemel is daar voor wie leren/de goedheid te verstaan.

,,Het gaat er om de vredesgedachte te verspreiden en het kwaad te bestrijden.'' Bij de opname in de werkkamer van de premier stond het gedicht er in één keer op, voorafgegaan door een kerstgroet van de premier aan de militairen. ,,Meteen perfect, we stonden met vijf minuten weer buiten'', aldus Lelyveld.

De Gedichtenlijn benadert vaker bekende Nederlanders om luisteraars te trekken. Op 7 december, de eerste verjaardag van prinses Catharina-Amalia, was het gedicht Hier ben ik van Joanna Klink te beluisteren, ingesproken door dominee Carel ter Linden, die Amalia heeft gedoopt.