Kamer wil 40 mln voor monumenten

Het kabinet moet 40 miljoen beschikbaar stellen voor de restauratie van de zogeheten `kanjermonumenten'. De Kamer stemde daartoe gisteren in met een motie van Van Vroonhoven (CDA). Half november stelde het kabinet al 20 miljoen beschikbaar om de restauratiewerkzaamheden aan topmunumenten in 2005 niet in gevaar te laten komen. Voor de jaren erna was nog 40 miljoen nodig. Het gaat om topmonumenten als de Sint Janskathedraal in Den Bosch en kasteel Haarzuilens. De Kamer stemde ook in met een andere motie van Van Vroonhoven om de restauratieachterstanden bij monumenten uiterlijk in 2011 geheel te hebben weggewerkt. De motie staat haaks op het nieuwe instandhoudingsbeleid van Van der Laan, waarbij er alleen nog geld is voor onderhoud aan monumenten die al gerestaureerd zijn. De Cultuurnota werd gisteren definitief vastgesteld.