Bestuur Maaskant botst met jury prijs

De Maaskantprijs, de belangrijkste Nederlandse architectuurprijs, wordt niet uitgereikt. Het bestuur van de Stichting Rotterdam-Maaskant, dat bestaat uit onder anderen de burgemeester van Rotterdam Opstelten, heeft het voorstel van de jury om de prijs toe te kennen aan de laatste vijf rijksbouwmeesters niet overgenomen.

De Rotterdam-Maaskantprijs, vernoemd naar de Rotterdamse architect Maaskant die zijn nalatenschap beschikbaar stelde voor de tweejaarlijkse prijs van 50.000 euro, is bedoeld voor personen of instellingen die de zich inzetten voor ,,de inbedding van architectuur, stedenbouw en landschappelijke vormgeving in het maatschappelijke en culturele leven.''

Het bestuur heeft grote waardering voor de wijze waarop de rijksbouwmeesters, onder wie Wytze Patijn en Jo Coenen, hun ambt nieuw leven hebben ingeblazen, maar vindt dit toch eerder ,,een inhaalmanoeuvre dan een revolutionaire démarrage die het hele architectonische veld beroert.''

Ook in 1996 weigerde het bestuur een voordracht van de jury. Toen was het voorstel om de prijs uit te reiken aan de haven van Rotterdam, maar de redenering dat de ,,haven een machine was die architectuur voortbrengt'' vond het bestuur niet overtuigend.

De jury bestond dit jaar uit onder anderen de kunstcritica Anna Tilroe en Margreeth de Boer. Laatstgenoemde had als minister van VROM een directe werkrelatie met de toenmalige rijksbouwmeester. Eerdere prijswinaars van de Maaskantprijs zijn onder anderen Aldo van Eyck, Rem Koolhaas, Riek Bakker en Dirk Sijmons.