Belgen kunnen beter spellen

Nederlanders zijn beter in kletsen en Belgen zijn beter in spellen. Dat was de mening van veel deelnemers tijdens Het Groot Kinderdictee Der Nederlandse Taal.

Dit kinderdictee, dat afgelopen maandag te zien was op de televisie, was behoorlijk pittig. Veertig Nederlandse en twintig Vlaamse kinderen tussen de tien en twaalf jaar kwamen naar het Binnenhof in Den Haag om de opnames van het eerste Kinderdictee bij te wonen. Voordat de opnames begonnen, concentreerden alle deelnemers zich samen met hun papa's en mama's in de plechtige, deels met groene stof beklede zaal van de Eerste Kamer. Alleen daarvan zou je al nerveus kunnen raken. Langzaam maar zeker kreeg iedereen klamme zweterige handen.

Toen werden de regels uitgelegd. Spieken bij je buurvrouw of buurman was ten strengste verboden. Spiekbriefjes ook; er mocht zelfs niets op je hand geschreven staan. En mobiele telefoons moesten uit. Kortom, vals spelen was vrijwel niet mogelijk. Nu kon het dictee beginnen. Presentator Philip Freriks dicteerde de zinnen terwijl hij tussen de kinderen doorliep. Het ging allemaal zo snel, dat af en toe gevraagd werd of de zin nog een keertje herhaald kon worden. En dat mocht gelukkig van de voorzitter.

Toen het dictee af was, werd het vliegensvlug nagekeken. De kinderen konden ondertussen iets drinken en met elkaar bespreken welke woorden het moeilijkst waren. Zoals bijvoorbeeld het woord archiveert. De meeste kinderen wisten wel dat dat betekent dat je iets opbergt in een kastje of in je computer, maar hoe spel je `archiveert' ook alweer? Is het archieviert, argiveert, argiemenseren of arriveert? Heel ingewikkeld allemaal en veel kinderen werden opnieuw zenuwachtig, maar nu door twijfel.

De Vlaamse deelnemers hadden vooral moeite met het volgens hen nogal Hollandse accent van de presentator. ,,Hij spreekt het woord sensatie niet uit zoals wij dat in België doen'', vertelden zij. ,,Hij zegt Zensatie, wij zeggen in België sensatie met een zachte S.'' Een Nederlandse deelneemster vond het niet eerlijk dat er `volwassene' werd gedicteerd, terwijl er `volwassenen' gezegd had moeten worden. ,,Dit kost mij een punt'', moppert zij.

Nadat alle dictees waren nagekeken, mochten de kinderen de zaal weer in en werd de winnaar bekendgemaakt. Anneleen Denoo (11) uit Vlaanderen won de eerste prijs. Zij had 0 fout. ,,Echt moeilijk vond ik het dictee niet'', zegt Anneleen. ,,Ik wist wel dat ik het goed gemaakt had.'' Anneleen houdt de woordenboeken die zij heeft gewonnen stevig vast en zegt niet veel. Ze is vast sprakeloos van haar overwinning. Wel laat ze weten dat zij gek is op spellen. ,,Maar, als ik zou moeten kiezen tussen spellen en spelen, dan kies ik spelen. En dan lees ik een boek'', zegt Anneleen. Anneleen spelt dus terwijl zij speelt. Zou het dan toch waar zijn dat de Nederlanders betere praters zijn en de Belgen beter in lezen en schrijven?

    • Jitka Xantinidou