Wel over, zelden met elkaar

In Rotterdam begint maandag een `informatieronde' over de islam die het begrip tussen moslims en niet-moslims moet vergroten. ,,In de kranten en onder Rotterdammers leeft de vraag hoe moslims en niet-moslims samen vorm kunnen geven aan onze samenleving. Hierbij spreken we helaas vaak over en weinig met elkaar'', aldus een toelichting van het Rotterdamse college van B en W.

De informatieronde bestaat uit tien bijeenkomsten en begint maandag met spotjes op de lokale tv, brochures en posters in abri's waarop onder het motto Wij Rotterdammers durven met elkaar in gesprek te gaan!. De meeste bijeenkomsten zijn in januari en februari in de Centrale Rotterdamse Bibliotheek.

De bijeenkomsten zijn thematisch. Ze gaan bijvoorbeeld over de geschiedenis van de islam: ,,Soms keken Nederlanders ook positief tegen de islam aan. Zo hadden tijdens de 80-jarige oorlog (16de en 17de eeuw) de (protestante) geuzen als motto: `liever Turks dan paaps'. En met Indonesië als kolonie was Nederland lange tijd het grootste islamitische land ter wereld.''

Er is een bijeenkomst over de diversiteit van de islam: ,,Tijdens deze bijeenkomst staan we ook stil bij de politieke islam. En bij de mate waarin niet-moslims de islam als nieuwe religie in Rotterdam beangstigend vinden.''

Er is een aparte bijeenkomst over de positie van de vrouw: ,,In Rotterdam/Nederland zijn er zeker moslimvrouwen met een achtergestelde positie. Maar andere moslimvrouwen hebben een goede positie, worden niet onderdrukt en nemen in vrijheid hun eigen beslissingen.''

Het college concludeert uit eerdere, `interne moslimdebatten' dat ,,moslims uit Rotterdam zich in toenemende mate buitengesloten voelen'' en dat ,,de interesse van autochtonen voor het wel en wee van moslims in de Rotterdamse samenleving beslist vergroot dient te worden''.

Als slot volgen in maart publieke debatten: ,,Het doel is om de Rotterdammers eerst over elkaar te informeren, voor ze publieke debatten gaan voeren.''