Schijheiligheid handicap voor Tribunaal

Wat een gemiste kans in het vraaggesprek van Cees Banning en Petra de Koning met Pierre-Richard Prosper, de VS-gezant voor oologsmisdaden (NRC Handelsblad, 9 december). Waarom zijn hem de opmerkelijke uitspraken van Graham Blewitt over Amerikaanse beïnvloeding en zelfs spionage in het Joegoslavië Tribunaal niet voorgehouden?

De plaatsvervangende hoofdaanklager bij het tribunaal vertelde bij zijn afscheid, eerder dit jaar in deze krant, beeldend hoe de Amerikanen in Den Haag opereren, op een wijze die met internationaal recht niets te maken heeft. Wellicht mochten kritische vragen niet of zijn opmerkingen hierover bij de autorisatie gesneuveld. In elk geval is het een wel erg diplomatiek en kritiekloos interview geworden.

Het hele artikel ademt vooringenomenheid en gebrek aan respect voor het recht. Helaas ziet de regering van de VS het Joegoslavië Tribunaal slechts als een voortzetting van de oorlog met andere middelen. Prosper weet heel goed dat operaties van de NAVO in voormalig Joegoslavië in Den Haag niet serieus onderzocht worden. Deze schijnheiligheid is een enorme handicap voor het Internationaal Strafhof dat verdenking van oorlogsmisdaden tegen indiviuele verdachten, ongeacht in wiens naam deze gepleegd zouden zijn, behoort te behandelen.

    • Hans Hupkes
    • M Hengelo