Meerderheid Kamer achter Hoogervorst

De Tweede Kamer stemt in met de invoering van een algemene basisverzekering voor de gezondheidszorg. Als ook de senaat daarmee akkoord gaat, wordt de nieuwe verzekering op 1 januari 2006 ingevoerd.

De basisverzekering komt in de plaats van het ziekenfonds, de particuliere ziektekostenverzekeringen en een aantal andere vergoedingsregelingen.

Hoe groot de steun in de Kamer voor het wetsvoorstel van minister Hoogervorst (Volksgezondheid) precies is, zal dinsdag blijken als er wordt gestemd. Na het debat gisteren kan de minister in elk geval rekenen op de stemmen van de regeringspartijen. Mogelijk komen daar die van de LPF, SGP en ChristenUnie nog bij. De PvdA is verdeeld, maar zal vrijwel zeker tegenstemmen.

Vanaf 1 januari 2006 moet elke volwassene circa 1.050 euro aan premie voor de basisverzekering betalen. De premie voor kinderen wordt uit de belastingen betaald. Een zorgverzekeraar moet iedereen accepteren en mag bij het vaststellen van de premie geen onderscheid maken naar leeftijd, geslacht of gezondheidstoestand. Naast een verplichte `no claim' kan de verzekerde vrijwillig kiezen voor een eigen risico van maximaal 500 euro per jaar. Elke volwassen burger moet zich, op straffe van een forse boete, verzekeren.

Op aandringen van de SGP zegde Hoogervorst wel toe dat burgers die gewetensbezwaren hebben tegen verzekeren, zullen worden ontzien. Voor hen komt er een aparte regeling waaraan ze evenveel geld kwijt zijn als de andere burgers aan de basisverzekering.

De lagere inkomens krijgen compensatie voor een deel van de betaalde premie. Deze zorgtoeslag is afhankelijk van het inkomen en kan oplopen tot negenhonderd euro. De preciese hoogte van de zorgtoeslag wordt jaarlijks vastgesteld.

De zorgverzekeringswet is de vierde in de serie die nodig is om de zorgsector te moderniseren. Daarbij wordt gereguleerde marktwerking ingevoerd door sturing op aanbod te vervangen door die op vraag. Eerder keurde het parlement het loslaten van de concracteerplicht en van de tarieven al goed. Bij de senaat ligt nog het wetsvoorstel dat het gemakkelijker maakt nieuwe instellingen in het leven te roepen, en over bouwvoorschriften voor ziekenhuizen.