Italië: geen vervolg op `Kyoto' zonder VS

Italië wil na 2012 niet langer deelnemen aan een klimaatverdrag als de Verenigde Staten, China en India zo'n verdrag blijven afwijzen. Volgens minister van Milieu Altero Matteoli hebben verdragen over het terugdringen van broeikasgassen geen zin zonder deelname van de grootste vervuilers.

Tot 2012 geldt het ook door Italië geratificeerde Kyoto-protocol. De VS hebben het protocol afgewezen, ontwikkelingslanden krijgen in het protocol geen verplichtingen opgelegd. Als de Europese Unie er niet in slaagt om voor de periode na 2012 de Verenigde Staten en de snel economisch groeiende ontwikkelingslanden erbij te betrekken, wil Italië alleen nog voortgaan op basis van ,,vrijwillige afspraken, bilaterale akkoorden en commerciële contracten. Matteoli vreest dat anders ,,de deelnemende landen betalen voor alle anderen''.

Op de klimaatconferentie die tot eind van de week wordt gehouden in Buenos Aires zeiden critici dat Italië te veel tegemoetkomt aan de VS. Gisteren maakte de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken Paula Dobriansky in Buenos Aires de plannen van de VS bekend over de strijd tegen het opwarmen van de aarde. Uit haar toespraak, die zeer koelo werd ontvangen, blijkt dat de VS volledig inzetten op technologische vernieuwing. Volgens de Duitse minister van Milieu, Jürgen Trittin, kan ,,geen enkele levensstandaard een rechtvaardiging vormen'' voor de buitensporige uitstoot van broeikasgassen zoals in de VS.

Op de conferentie maakte de Wereld Meteorologische Organisatie bekend dat 2004 het vierde warmste jaar is sinds het begin van de metingen. De tien warmste jaren sinds 1851 waren allemaal na 1990. Volgens verzekeraar Munich Re is in 2004 wereldwijd 35 miljard dollar uitgekeerd na schade door natuurrampen, dat is meer dan ooit tevoren. Het grootste deel daarvan, 26 miljard, gaat naar de Verenigde Staten, maar volgens Munich Re worden arme landen, en vooral de kleine eilandstaatjes veel zwaarder getroffen. De bevolking daar heeft echter geen geld om zich te verzekeren.