Het buitenverblijf van ABN Amro

Na de ruim 5.000 banen die ABN Amro de afgelopen jaren in Nederland wegsaneerde, volgt nu een nieuwe afslankingskuur. De bank schrapt wereldwijd 2.850 banen, waarvan zeker 600 in Nederland. Waarschijnlijk zullen door de herstructurering bij de automatiseringsafdeling nog een paar honderd Nederlandse banen sneuvelen.

Dat is het slechte nieuws van vanmorgen.

Waar ABN Amro minder mee te koop loopt is het goede nieuws. En dat is voorstelbaar, want het ligt een tikkeltje gevoelig. In het laatste kwartaalbericht van ABN Amro meldde de bank tussen neus en lippen door op pagina 11 dat er alleen al het afgelopen jaar zo'n 850 arbeidsplaatsen zijn bijgekomen in Groot China en India. Dat zijn er ruwweg net zoveel als er in de komende jaren in Nederland gaan verdwijnen.

De groei van ABN's arbeidspopulatie in Azië zal gewoon doorgaan. Met een interne verhuizing naar India van een deel van de automatiseringsafdeling verlaagt ABN Amro zijn kostenbasis. De bank noemt dit land niet voor niets een belangrijke groeimarkt.

Het slechte nieuws van de 2.850 banen is bovendien minder slecht dan het getal doet vermoeden. De bank verhuist niet alleen intern banen, maar besteedt een groeiend deel van zijn activiteiten uit. De banen verdwijnen niet, maar het aantal arbeidsplaatsen onder de vlag van ABN Amro wel. Zo kwamen in het verleden veel ICT-medewerkers van ABN Amro bij het Amerikaanse EDS in dienst.

Abstracte discussies over internationalisering, globalisering en offshoring (het verhuizen naar lagelonenlanden), krijgen bij ABN Amro een gezicht. De bank had tien jaar geleden 1.100 bankvestigingen in Nederland en nu nog 600. Het aantal buitenlandse bankvestigingen groeide in dezelfde periode van 600 naar ruim 3.100. Tien jaar geleden bevonden zes van de tien arbeidsplaatsen bij ABN Amro zich in Nederland. Dat is meer dan gehalveerd tot 2,8 op de tien. De rest werkt in het buitenland.

Offshoring, het buitengaats brengen van banen, is geen unieke strategie van banken. Het gehele bedrijfsleven is er druk mee in de weer. ABN Amro heeft in Nederland een langlopende overeenkomst met de bonden gesloten over de manier waarop met medewerkers wordt omgesprongen die hun baan verliezen. Dergelijke medewerkers komen in een zogenoemd `mobiliteitscentrum' terecht, waarbij met vereende krachten achttien maanden lang wordt gezocht naar een nieuwe passende functie – of die baan nu binnen of buiten de bank is.

De vraag wordt langzamerhand of de term `mobiliteitscentrum' ook niet op de gehele bank van toepassing is.

    • Jeroen Wester