Donner: Nieuwe Lloyd moet dicht

De Rijksinrichting voor Jongens 't Nieuwe Lloyd in Amsterdam moet zo snel mogelijk worden gesloten. Dat schrijft minister Donner (Justitie) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister is in de inrichting sprake van een ,,onverantwoorde en onherstelbare situatie''.

De inrichting kent een lange historie van ruzie tussen directie en ondernemingsraad. Verschillende pogingen om hieruit te komen hebben geen enkel effect gesorteerd. Ook de hulp en inzet van derden heeft de situatie niet kunnen verbeteren.

Deze ruzie leidde tot een hoog ziekteverzuim onder het personeel. Hierdoor waren er onvoldoende begeleiders om tijdens het dagprogramma toezicht te houden op de jongens. Zij kwamen hierdoor de afgelopen maanden nauwelijks nog uit hun cel. De Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (BJI) geeft jeugdige gedetineerden het recht om door de week twaalf uur per dag en in het weekeinde achtenhalf uur buiten hun kamer te verblijven. Dit gedwongen celverblijf heeft geleid tot extreem veel gegrond verklaarde klachten van de gedetineerde jongens. De minister vindt dit onaanvaardbaar en constateert dat de inrichting niet in staat is gebleken om verbetering in deze situatie aan te brengen.

Het sluiten van de inrichting heeft ingrijpende consequenties voor de opvang van jongens in de regio Amsterdam en voor de medewerkers van de inrichting, stelt de minister vast. Inmiddels is opdracht gegeven aan de hoofddirecteur van de Dienst Justitiële Inrichtingen uitwerking te geven aan de gevolgen van het besluit tot sluiting.

De formele capaciteit van 't Nieuwe Lloyd is 66 plaatsen. Op dit moment zijn 44 plaatsen in gebruik, twee groepen in de inrichting zijn aan de capaciteit onttrokken vanwege het hoge ziekteverzuim onder het personeel. Het personeel is vandaag geïnformeerd over het besluit van de minister.

't Nieuwe Lloyd is sinds 1988 gevestigd in Amsterdam-Zuidoost. Het oorspronkelijke gebouw uit 1918 in het oostelijk havengebied van Amsterdam is sinds kort weer als hotel in gebruik.