Dividend favoriet in 2005

Selectief zijn loont volgens analisten bij het beleggen in aandelen. Al was het maar omdat er volgens hen voor de rest weinig te halen valt.

Zijwaarts, mars. Met die order stuurt het gros van de aandelenanalisten Nederlandse beleggers volgend jaar op pad. Breed beleggen levert volgens hen nauwelijks resultaat op, maar selectief zijn loont. Daarmee dreigt 2005 zich te schikken in het rijtje van matige of verloren beursjaren sinds 1999. 2000 was een verliesjaar. 2001 was verschrikkelijk, 2002 nog erger, en 2003 leverde een minimaal winstje op.

Over 2004 staat de AEX-index vandaag, met een stand van ruim 345 punten, op een koerswinstje van 2,31 procent ten opzichte van het slot van 2003. Al met al kunnen beleggers ver, heel ver, terug om die stand van 345 punten van vandaag in de koersgrafieken terug te vinden: in juli 1997, zo'n 7,5 jaar geleden, stand de AEX daar ook al. Wie toen was ingestapt en zijn aandelen had gehouden, was nu nog steeds niets opgeschoten: het tussentijds opgestreken dividend was er natuurlijk wel, maar daar tegenover staan de kosten van het beleggen zelf, en de dividendbelasting, die later opging in de vermogensbelasting van 1,2 procent per jaar.

2005 wordt, als het aan de consensus in analistengemeenschap ligt, niet het jaar waarin alles weer een beetje goed kwam. Beleggers op de internationale, en vooral de Nederlandse, aandelenbeurzen gaan volgens diverse banken een matig jaar tegemoet waarin ze goed moeten zoeken naar rendement en welicht meer naar dividenden moeten kijken dan naar koersstijgingen. De diverse Nederlandse banken zijn vrijwel allemaal weinig positief gestemd. Er zijn wel winsten te behalen op de aandelenmarkt, maar de belegger zal alert moeten zijn en snel moeten reageren. Voor de markt als geheel voorzien banken weinig koerswinst: de beursgraadmeter AEX-index kan eind volgend jaar zelfs lager staan dan de 345 punten van vanmorgen.

Het komende jaar zullen veel van de factoren die in 2004 bepalend waren weer een hoofdrol opeisen: twijfel over het economisch herstel in Europa, twijfel over een mogelijke groeivertraging, het risico op hoger dan verwachte olieprijzen. En natuurlijk de evergreen van de laatste jaren: een verder verzwakkende dollar.

Bovendien is het vertrouwen van beleggers en hun bereidheid om in de markt te stappen veel geringer dan enkele jaren geleden. ,,Ten aanzien van de Nederlandse aandelenbeurs zijn wij weinig positief getemd,'' stelt Rabobank in de visie op 2005. De coöperatieve bank ziet de AEX eind 2005 staan op 325 punten, maar liefst 20 punten onder de huidige stand. Ook FBS Bankiers verwacht dat de beursgraadmeter zal wegzakken naar dit niveau. Volgens Rabobank zakt de index weg door de zakkende dollar, de zwakke groei in de eurozone en de minder positieve winstgorei van de Amerikaanse bedrijven. Daarbij komt, zo stelt Rabobank, dat de lange-termijn groeiverwachtingen voor de winsten voor de AEX al jaren achterblijven bij diie voor de Europese aandelenmarkt als geheel. ,,Het resultaat is dat voor de AEX de stijging van de verwachte winst-per-aandeel onvoldoende is om de daling van de verwachte koers/winstverhouding te compenseren.''

Bij ABN Amro wordt de particulier belegger geadviseerd om een defensieve strategie te hanteren voor 2005 en Fortis stelt dat dat de belegger consumentgerelateerde sectoren moet mijdden en het geld beter kan dirigeren naar de financiële dienstverlening en de olie-exploratie.

Effectenbank Stroeve hamert – net als enkele anderen – vooral op dividendrendement. ,,Het jaar 2005 zal geen haussejaar worden voor de aandelenmarkt'', stelt directeur research David van der Zande van Stroeve. Hij toont zich, vergeleken met de concurrentie, toch redelijk optimistisch. Stroeve voorziet een opwaarts potentieel voor de internationale indices van 5 tot 7 procent en verwacht dat de AEX index eind 2005 op 370 punten zal staan.

Als over de gehele linie beleggen weinig perspectief biedt, is slectief beleggen het alternatief. De Rabo ziet vooral brood in op Nederland gerichte beursfondsen en is dan ook rooskleuriger over de vooruitzichten voor de Midkap-index voor middelgrote bedrijven dan voor de AEX-index. Stroeve beveelt, net als enkele andere huizen, aan om goed te letten op de dividenden. Die zullen bij AEX-fondsen met zo'n 4 procent toenemen, zo verwacht Stroeve. De relatief gunstige dividendgroei wordt veroorzaakt door onder meer de hoge winstgroei over 2004 en de beperkte investeringsmogelijkheden in bepaalde sectoren. Daardoor zijn bedrijven meer geneigd winsten uit te keren.

Interessant is daarbij de `Dogs of the Dow'-strategie. Daarbij selecteert de belegger tien aandelen waarvan een hoog dividend wordt verwacht, houdt die een jaar in portefeuille en kiest daarna opnieuw tien `dogs'. Stroeve stelt dat deze theorie de afgelopen jaren een hoger rendement opleverde dan de gemiddelde stijging van de AEX.

Als uitgangspositie is een accent op het dividend inderdaad actueler dan ooit. Het dividendrendement op aandelen (het dividend als percentage van de koers) ligt op dit moment voor de Nederlandse markt op 3,43 procent. Het is nog maar vijf jaar geleden dat beleggers om zo'n rendement nog schamper zouden hebben gelachen. Maar nu ziet zo'n dividend er plotseling heel anders uit. Namelijk lucratief.

    • Maarten Schinkel
    • Heleen de Graaf