Dekker haalt uit naar woningcorporaties

Bijna negentig woningcorporaties verstrekken ontoelaatbare leningen aan eigen personeelsleden en andere bedrijven of bouwen luxe woningen voor hun eigen financieel gewin.

Ruim 130 corporaties geven daarnaast onvoldoende inzicht in de eigen prestaties. Dat schrijft minister Dekker (Volkshuisvesting, VVD) in concept-brieven aan de corporaties. Dekker uit de beschuldigingen op basis van de jaarverslagen van de corporaties. Het ministerie benadrukt dat geld het probleem niet is bij de tegenvallende woningbouw. ,,Nog maar'' veertien van de vijfhonderd corporaties hebben volgens VROM financiële problemen.

Voorzitter W. van Leeuwen van Aedes, de koepel van woningcorporaties, noemt het ,,te gek voor woorden dat sommige dingen niet mogen''. ,,Het ministerie past op een bijna mechanische wijze regels toe die haaks staan op het oplossen van problemen van mensen in knelsituaties.'' Volgens hem is het verstrekken van leningen aan werknemers soms ,,gewoon zorgvuldig personeelsbeleid''.

Het ministerie heeft de corporaties gemaand dat zij ,,op heldere wijze duidelijk moeten maken'' wat zij het afgelopen jaar hebben gedaan. Dat is volgens haar noodzakelijk voor toezichthouders, gemeenten en huurders. ,,Dit moet verbeteren.''

Het ministerie kondigt onderzoek aan naar 87 verschillende corporaties. Samen hebben zij volgens VROM honderd keer onrechtmatige leningen verstrekt of tegen afspraken in huizen gebouwd die meer dan 200.000 euro kosten. Corporaties verdienen meer op dure woningen. Daarnaast hebben ze hypotheken verstrekt aan huurders die een woning van de corporatie willen kopen. Ook dat mag niet van het ministerie.

De minister is ,,ook niet tevreden'' over het tegenvallende aantal nieuwe goedkope huurwoningen dat de corporaties vorig jaar hebben gebouwd. De ruim vijfhonderd corporaties bouwden 10.700 huizen, terwijl de doelstelling is tot 2009 dat zij er jaarlijks 20.000 bouwen. In de Tweede Kamer wordt de minister aangesproken op de lage woningbouwproductie. Ze dringt er nu bij een aantal corporaties op aan ,,nog dit jaar'' prestatieafspraken te maken met gemeenten. Gisteren vroeg de voorzitter van de corporatiekoepel Aedes, W. van Leeuwen, in deze krant om meer druk vanuit de overheid om zo tot meer woningbouw te komen.

De corporaties bezitten samen 40 procent van alle Nederlandse huizen en hebben als taak voldoende goedkope huurwoningen aan te bieden. Deze week meldde corporatiekoepel Aedes dat voor elke woning die vrijkomt 92 gegadigden op de stoep staan en dat de gemiddelde wachttijd is opgelopen tot meer dan drie jaar.

WWW.NRC.NL: dossier

woningmarkt

    • Menno Tamminga
    • Freek Staps