DBC's: beter inzicht, lagere kosten

De heer Lopes Cardoso stelt in NRC Handelsblad van 13 december dat de gezondheidszorg zijn eigen Betuwelijn heeft. Het gevolg van de introductie van een nieuw bekostigingsstelsel voor de ziekenhuizen zou een miljardeninvestering in bureaucratie zijn, die ten koste gaat van de patiëntenzorg. Deze weergave is onvolledig en onjuist.

Het nieuwe bekostigingsstelsel van Diagnose Behandeling Combinaties (DBC's) schept transparantie op de werkvloer van het ziekenhuis. Die transparantie is er nu niet. Dat is de reden waarom ook de ziekenhuizen en specialisten jarenlang voor dit nieuwe systeem hebben geijverd. De nieuwe tarieven gelden voor clusters van DBC's die qua kostenopbouw en medische herkenbaarheid vergelijkbaar zijn. En dat levert geen 1,4 miljoen tarieven op, zoals Lopes Cardoso suggereert, maar slechts gemiddeld 25 tarieven per medisch specialisme. Dat is overzichtelijk en stelt de ziekenhuizen goed in staat onderhandelingen met verzekeraars te voeren. Transparantie ligt aan de basis van het opsporen en aanpakken van inefficiënties. De winst die hiermee wordt behaald, zal uiteindelijk tot lagere premies leiden.

Een bijkomend voordeel van de DBC-introductie is de investering in automatisering die dit jaar door de ziekenhuizen is gedaan. Specialisten registreren nu vaak nog hun patiëntgegevens op papier met de hand. Dat wordt straks geautomatiseerd. Dat scheelt hun veel schaarse tijd die ze volgend jaar aan de patiënt kunnen besteden. Daarnaast worden patiëntgegevens zo tevens beter vastgelegd, wat bijdraagt aan de kwaliteit van zorg.

Dankzij DBC's worden ziekenhuizen en specialisten eindelijk naar prestatie beloond en de verzekerde weet waar hij voor betaalt. Deze voordelen rechtvaardigen de gepleegde investeringen en maken het systeem uiteindelijk rendabel. Ook in de gezondheidszorg geldt echter dat de kost voor de baat uitgaat.

    • Marcelis Boereboom
    • Directeur Curatieve Zorg Ministerie van Vws