Chirac pleit voor `ja, mits' voor Turkije

De Franse president Jacques Chirac heeft zich gisteravond, aan de vooravond van de Europese top, onomwonden uitgesproken voor het lidmaatschap van Turkije van de Europese Unie.

In een vraaggesprek voor de televisie antwoordde Chirac ,,ja, mits'' op de vraag of Turkije lid kan worden van de EU. Met zijn mits doelde Chirac op de criteria waaraan elk kandidaatland moet verdoen op het terrein van democratie, mensenrechten en de rechtstaat, zo zei het Franse staatshoofd.

In Chiracs eigen partij, de UMP, bestaat grote twijfel over het Turkse lidmaatschap van de EU. De onlangs gekozen partijvoorzitter Nicolas Sarkozy, die geldt als kandidaat voor Chiracs opvolging, vindt dat Turkije niet meer dan een bevoorrecht partnerschap aangeboden moet krijgen.

Met Chiracs standpuntbepaling is de kans toegenomen dat de 25 regeringsleiders van de Europese Unie vanavond laat of morgen unaniem zullen instemmen met het starten van de onderhandelingen met Turkije over het lidmaatschap van de Unie. Zij zullen een startdatum voor de besprekingen moeten bepalen en ook een einddoel moeten formuleren.

De verwachting is dat de onderhandelingen in de tweede helft van het volgend jaar zullen kunnen beginnen. Ook Chirac sprak gisteren de verwachting uit dat de toetredingsonderhandelingen wel tien tot vijftien jaar in beslag zullen nemen.

De Europese top van regeringsleiders begint vanavond in Brussel onder voorzitterschap van de Nederlandse premier Balkenende. Een van de grootste obstakels die tijdens de top moet worden weggenomen, vormt de kwestie-Cyprus. De regeringsleiders willen dat de Turken overgaan tot een vorm erkenning van het verdeelde eiland dat sinds 1 mei één van de 25 lidstaten van de Unie vormt. Als Turkije bereid is het reeds bestaande douaneverdrag met de `oude' 15 EU-landen uit te willen breiden met de eerder dit jaar toegetreden 10 lidstaten, dan wordt dit door de regeringsleiders als erkenning van Cyprus opgevat.

Het Europees Parlement heeft zich gisteren met 407 tegen 262 stemmen uitgesproken voor het zonder onnodige vertraging beginnen van de onderhandelingen met Turkije.